Vad är SBA?

Den här utbildningen riktar sig till alla som har någon kontakt med brandskydd och säkerhet,  för ägare och nyttjare av fastigheter. Det är en information om vad systematisk brandskyddsarbete innebär enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor.

Tidsåtgång: ca 30 minuter.
Art nr: 328831
Pris: 104 kr/per person

Är du intresserad av denna kurs? maila till [email protected]

Kursinnehåll

  1. 1
    • Video

    • SBA information

    • Resultat