Grundläggande brandkunskap

Vår grundläggande brandutbildning är för alla som t ex har svårt att samla personal vid ett tillfälle och önskar mer flexibilitet och effektivitet.

Utbildningen säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde samtidigt som den stärker brandsäkerheten i företaget. Utbildningen ger kunskaper om hur en brand kan förebyggas, händelseförloppet vid en brand samt hur en utrymning bör gå till.

Kursen är ca 60 minuters teori med en efterföljande quiz.

Kursen innehåller 11 moduler:
- Introduktion
- Lagar och regler
- Brandteori
- Brandrisker
- Skyltar
- Släckutrustning
- Brand- och utrymningslarm
- Brandceller
- Mänskligt beteende
- Utrymning
- Summering

Tidsåtgång: ca 60 minuter
Art nr: 328849
Pris: 515 kr/per person

Har du redan köpt denna kurs. Logga då in så ser du den under dina kurser.

Här kan du se en demo på kursen