Firesafe Gäst

Vet dina besökare hur de ska agera vid händelse av brand?

För alla som önskar en kort beskrivning gällande utrymningsrutiner och första hjälpen för besökare till en fastighet.

I Firesafe Academy kan vi även erbjuda en kurs som vi kallar Firesafe Gäst. 

Detta är en unik kurs vi skapar utifrån ER utrymningsplan. En röst berättar:

  • Var utrymningsvägar finns
  • Var brandsläckare finns
  • Var utrymningsplats är och 
  • Var eventuell hjärtstartare finns placerad. 

Tidsåtgång är ca 1-3 minuter lång film.

För att genomföra kursen kan man ha en QR kod som ramas in och placeras i huvudentrén som leder till en informationsvideo och en utrymningsplan där utrymning och första hjälpen beskrivs. 

Detta är en unik kurs vi skapar utifrån ER utrymningsplan. En röst berättar:

  • Var utrymningsvägar finns 
  • Vilka utrymningsrutiner som gäller 
  • Var brandsläckare finns
  • Var återsamlingsplatsen är och 
  • Var eventuell hjärtstartare finns placerad och om personal är utbildad i HLR  Art nr: 328864
Pris: 7300kr år/ fritt antal

Här kan du se en demo på hur det kan se ut.
Så här kan Firesafe Gäst presenteras: