E-learning för flerbostadshus

För alla flerbostadshus som behöver utbildning och vägledning hur de ska bedriva brandskyddet som organisation och förening. Genomgång i hur man bedriver ett SBA, (systematisk brandskyddsarbete), hur man upptäcker brister och vilka lagkrav måste följas.

Tidsåtgång: ca 45 minuter
Art nr: 328880
Pris: 205 kr/per person

Är du intresserad av denna kurs? maila till [email protected]

Kursinnehåll

 1. 1
  • Inledning och fakta

  • Svara på fråga - Inledning

  • Regelverk

  • Svara på fråga - Regelverk

  • Räddningstjänst

  • Svara på fråga - Räddningstjänst

  • Systematiskt brandskyddsarbete

  • Svara på fråga - Systematiskt brandskyddsarbete

  • Brandorsaker

  • Svara på fråga - Brandorsaker

  • Byggnadstekniskt brandskydd

  • Svara på fråga - Byggnadstekniskt brandskydd

  • Sammanfattning

  • Svara på fråga - Sammanfattning